• Teaduslikud uuringud

  • Millaliganes, kui teadlased, ja inimesed kes armastavad linde ja nahkhiiri või valitsusväliste organisatsioonide ja avaliku halduse asutused, nõuavad täpset teavet lindude ja nahkhiirte käitumisest, on meie eksperdid õnnelikud, et aidata sellise informatsiooni saamisel. 3 Bird Radar Süsteem ja automaatne lindude ja nahkhiirte lennu tuvastustehnoloogia täidab ka kõige keerulisemate teadusuuringute eesmärgid. 
     
    Teadus- ja õppeasutused, avaliku halduse asutused ja valitsusvälised organisatsioonid, kes on huvitatud oma teadmiste laiendamisest seoses ornitoloogia ja hiropteroloogia teaduse arenguga kõige uuenduslikemate tehnoloogiate läbi, saavad kasutada 3 Bird Radar Süsteemi suure töökaugusega täppismõõtevahendeid, et teha kindlaks lindude ja nahkhiirte käitumismalle ja jälgida nende kaitseks rakendatud projektide mõju. Euroopa Komisjon tervitab entusiasmiga kaasaegsete mõõtmismeetodite kasutamist ja eriti ornitoloogilise radariga monitooringut, et Life+ raamistikus rahastatavate projektide kaitsemeetmete tulemusi hinnata.