• Lennuohutus lennujaamades

  • Kui Te vastutate lennuohutuse või lennujaama infrastruktuurielementide asukoha valiku eest, pakume Teile täielikku informatsiooni lindude ja nahkhiirte poolsest õhuruumi kasutamisest Teid huvitavas alas. 
     
    Tsiviil- ja militaarlennunduse ametite poolt on kehtestatud kõrged lennuohutuse standardid. Suured linnuparved ning nahkhiired või isegi üksikud linnud võivad kujutada märkimisväärset ohtu inimeste ohutusele, seda eriti lennuki õhkutõusu ja maandumise ajal. Üks lennujaama insener- ja lennundusteenuste personali ülesannetest on tagada võimalikult kõrge ohutus, kasutades selleks parimat võimalikku tehnoloogiat. On väga oluline, et lendude turvasüsteemide koostisosad, mille eesmärk on vältida kokkupõrkeid lindude ja nahkhiirtega, on viidud täiuslikkuseni. Ornitoloogilist radarsüsteemi kasutatakse lennujaamade kõikide planeerimise ja tegevuse etappide juures. Mobiilset 3 Bird Radar Süsteemi saab kasutada vajalike keskkonnauuringute analüütiliseks töövahendiks oleva, renoveeritava ja uue lennujaama korral, et pakkuda tõenäosuslikke andmeid lindude ja nahkhiirte kokkupõrgete võimalikkusest lennukitega. 3 Bird Radar Süsteem saab edukalt toetada protsesse, et muuta lennuohutuse korraldamise süsteem proaktiivseks - et oleks võimalik ennustada võimalikke ohte ja vähendada lennuõnnetuste riske.
     
    3 Bird Radari Süsteemi abil saavutavad 3Gsc ettevõtte eksperdid need eesmärgid kõrgeimal tehnilisel tasemel, pakkudes täpset teavet elupaigaeelistustest ja lindude ja nahkhiirte lennukõrguste kaardimaterjali ja statistikat mistahes kohas, ajas (st fenoloogia) või ilmastikutingimustes.