• 3 Bird Radar Süsteemist

 • Teretulemast 3Gsc firmasse

  3 Bird Radar System - bird radar research of fall migration in Bosnia and Hercegovina and sound research of birds flying through the microphone elevated by helium balloons.

  Me oleme sõltumatu konsultatsioonifirma. Meie eesmärgiks on pakkuda oma klientidele optimaalse hinnaga kõikehõlmavaid ornitoloogilisi ja hiropteroloogilisi uuringuid, mis koosneb traditsioonilise jälgimise võtetest ja innovatiivsetest radaritehnoloogiatest.

  Me kombineerime traditsioonilisi ja kaasaegseid linnustiku uurimise meetodeid. Radari vahendusel kogutud andmeid interpreteeritakse kogenud ornitoloogide ja hiropteroloogide poolt. Me alati põhjendame radariuuringute interpretatsioone vastavalt lindude helide ja nahkhiirte ultrahelide salvestistega.

  Meie uuringud annavad aluse linnuaktiivsuse kaartide koostamiseks, riskianalüüsiks ja lindude ja nahkhiirte hukkumiste prognoosiks planeeritud potentsiaalselt ohtlike investeeringutega seoses, ja lennuohutusanalüüsideks. Sellised tulemused on optimaalseteks vahenditeks, et hinnata ametlikult keskkonnamõjusid, viia läbi lennuameti protseduure ning teha teadustööd. 

  Meie meeskond on mitmeaastase kogemusega eri Euroopa riikides mobiilsete radarite kasutamises õhuruumi uurimisel. Meie registreeritud asukoht on üsnagi Euroopa keskmes, Poolas, tänu millele oleme võimelised jõudma kontinentaal-Euroopa igasse punkti maksimaalselt 40 tunniga.

  Meie radarsüsteem põhineb Hollandi firma Robin Radar Systems B.V. seadmetel, millel on on-line tehniline tugi koos regulaarsete tarkvarauuendustega. Me jälgime vahetult radaritehnoloogia vallas toimuvat ja püsime oma sektori firmade esireas.

  Kasutades omi ekspertteadmisi ja moodsaimat radaritehnoloogiat, oleme võimelised teid aitama järgmistes küsimustes:

  • keskkonnaalaste protseduuride ja uurimisprojektide lühi- ja pikaajaliste radaruuringute kavandamine, projekteerimine ja teostamine, 
  • kogutud radariandmete analüüs ja interpreteerimine meie meeskonna poolt, millele võivad lisanduda teiste mõõtevahenditega kogutud andmete analüüs koos kliendi meeskonnaga, 
  • metoodilisetele nõuetele vastavad traditsioonilised ornitoloogilised ja hiropteroloogilised uuringud.
 • 3 Bird Radar Süsteemi tööpõhimõte

  Lindude radaruuringud.

  3BRS süsteemi lahutamatuks osaks on maailma juhtiva linnu-uuringuteks radartehnoloogia rakendaja Hollandi firma Robin Radar Systems B.V. poolt arendatud ja toodetud radarid. Mobiilse mõõtmisaluse innovatiivne kontseptsioon, mis võimaldab vaatluste läbiviimist igas kohas ja vastavalt operaatori poolt seatavale töökõrguse ulatusele, on töötatud välja meie firmas ja nimetatud kontseptsiooniga viiakse siin (vt foto) läbi edukaid katsetusi.

  Me kasutame uuringutes kaht radari tüüpi:

  • S-sagedusala horisontaalradar, pöörleb horisontaaltasandis, paigaldatud 3 - 5 m kõrgusele maapinnast
  • X-sagedusala vertikaalradar, pöörleb vertikaaltasandis, paigaldatud 3 m kőrgusele maapinnast.

  Mõlemad radarid on apertuurantennidega (Slotted Waveguide Array) ja on toodetud firma Furuno poolt. 3BRS süsteem lubab X-sagedusala ka horisontaaltasandis kasutada, mis laiendab märgatavalt rakendusvõimalusi. Horisontaalradar salvestab tasapinnalisi koordinaate (X,Y) ningvertikaalradar annab juurde lindude ja nahkhiirte lennukõrguse (Z). Selliste loomade koordinaadid, mis leitakse mõlema radari ühisest kattealast, salvestatakse andmebaasis kolmedimensionaalselt (3D).

  Tehnilised parameetrid

  Horisontaalne radar (Furuno mudel SN-36AF) - mille töösagedus on 3050 MHz (S-sagedusala), impulsi vőimsus 30kW ja keskmine tarbimisvőimsus  46W, on varustatud 3,6 meetri pikkuse antenniga, mis pöörleb kiirusel 45 rpm (täispööret/minutis). Et mőőta lennukoordinaate, kiirgab radar lühilainet kestusega 0,15 ms ja suunaga 1,8 ° (kőrguses) x 12 ° (laiuses).    

  Vertikaalne radar (Furuno mudel XN-24AF) - mille töösagedus on 9410 MHz (X-sagedusala), impulsi vőimsus 25kW ja keskmine tarbimisvőimsus 26W, on varustatud 2,4 meetri pikkuse antenniga, mis pöörleb kiirusel 30 rpm (täispööret/minutis). Selleks, et avastada lennukőrgusi, kiirgab radar lühilainet kestusega 0,15 ms ja suunaga 0,95 ° (kőrguses) x 20 ° (laiuses). 

  Üksikute lindude ja parvede avastamiskaugus sőltub nende suurusest. Suurte parvede korral (nt hane-, kormorani- ja kureparv) on 3BRS süsteemi tööulatuseks 10 km. 

  3BRS on vőimeline salvestama alaliselt uuringualas elavate (pesitsevate) lindude ja nahkhiirte vői rändliikide lennuteekondi. Iga teadus- vői seire eesmärgist / programmist lähtuvalt valitakse mőőtmistele asukoht ja häälestatakse skaneerimisparameetreid individuaalselt. Kalibreerimise eesmärgiks on häälestada radarid oma kőrgeimale tundlikkusele ja salvestada väga kőrge kvaliteediga andmeid, et tagada, et tehtud analüüsid on metoodiliselt őiged ja statistiliselt olulised.

  3BRS süsteem salvestab lindude ja nahkhiirte tegevused reaalajas digitaalsel ja analoogkujul. Avastatud lennuteede geomeetriline vorm salvestatakse PostgreSQL andmebaasi vektorobjektide (read ja punktid) vormis ja lisaparameetrite tabelites. Kasutades Wi-Fi ühendust, kuvatakse lennuteekonnad vaatleja veekindla arvuti ekraanile. Selle informatsiooni abil ornitoloog, kes viib läbi ka traditsioonilist visuaalvaatlust, leiab vőtme radariuuringu andmete tőlgendamiseks/liigitamiseks. Radariga leitud lennuteed ning ornitoloogi teave liikidest, isendite arvust parves ja lennukőrgustest salvestatakse otse andmebaasi.

  Iga radariga registreeritud lennuteekond sisaldab lisaparameetreid nagu algus- ja lőpphetk, lennu pikkus, keskmine lennukiirus, lennu pikkus jne. Neid parameetreid kasutatakse järeltöötluses ja statistilises analüüsis andmete rühmitamiseks ja liigitamiseks. Klassifitseerimine sisaldab lennu parameetrite kokkuviimist mudelparameetritega, mis on karakteersed andud liigile vői rühmale.

 • Traditsioonised linnuvaatlused.

  Meie uuringud sisaldavad traditsiooniliste tehnoloogiate kasutamist (palja silmaga, binoklid ja vaatlustorud), et määrata valikulisi linnupopulatsiooni karakteristikuid: liigiline koosseis ja valikulised lennuparameetrid, et radariekraani ja visuaalidentifitseerimise kokkuviimisel töötada välja klassifitseerimise vőti nii öötingimustesse kui ka vaatlejast liiga kaugel asuvate lendajate suhtes. Tänu sellele me vőime saada laiemalt alalt tulemusi, mis iseloomustavad avifauna ja hiropterofauna olulisust uuritaval alal.

 • Kuuldava ja ultraheli sagedusalade seire.

  Öisel ajal, kui visuaalvaatlus ei ole vőimalik samuti piiratud nähtavusega tingimustes päevasel ajal, monitoorime kuuldavat sagedusala. Salvestised tehakse kasutades Telinga SSM mikrofoni ja Zoom H6 diktofoni, peamiselt öösel - et määrata öiste migrantide liigilist koosseisu. Öösel kasutame ka Lunabat DFRi-1 ultraheli andurit, et analüüsida nahkhiirte tegutsemist radari läheduses.